ON JE VIDIO ANĐELE I S NJIMA JE STALNO PRIČAO: vako je Padre Pio molio svog anđela čuvara

Padre Pio je redovito viđao svog anđela čuvara i često je razgovarao s njim. Među brojnim čudima koja su okruživala svetog Pija iz Pietrelcine bila je njegova sposobnost da razgovara ne samo sa svojim anđelom čuvarom, već i s drugim anđelima čuvarima.

Jednog je dana kolega svećenik, Padre Alessio, došao je razgovarati s Padre Piom. Međutim, Padre Pio mu je rekao: “Zar ne vidiš da sam jako zauzet?” Padre Alessio je bio zbunjen jer je Pio jednostavno sjedio u svojoj stolici.

Zatim je Padre Pio dodao : “Zar nisi vidio sve one anđele čuvare kako idu naprijed-natrag od moje duhovne djece i donose poruke od njih?”

Ispod je osobna molitva Padre Pia svom anđelu čuvaru koju je molio na dnevnoj bazi. Iako možda ne vidimo uvijek svog anđela čuvara kao Padre Pio, uvijek bismo trebali pokušati razviti odnos s anđelom koji svakodnevno štiti našu dušu od opasnosti.

Anđele Božji, čuvaru moj, kojemu me povjerava dobrota Oca nebeskoga. Prosvijetli me, zaštiti i vodi me sada i zauvijek. Amen

U svojim zapisima ovako otac Pio piše da bi smo se trebali odnositi prema anđelu čuvaru:Podsjetite se da je Bog u nama kada smo u njegovoj milosti, a nije u nama kad smo u grijehu, ali anđeo čuvar nas nikada ne ostavlja. On je najvjerniji i najiskreniji prijatelj pa i kad ga ražalostimo našim ponašanjem. Časti svoga anđela, zahvaljujući mu na svakoj skrbi i pažnji kojima te okružuje, jer poslije Boga i Gospe nitko te više ne voli od njega.

On je uvijek, dan i noć pored tebe. Nemoj to zaboraviti, nemoj ga vrijeđati sumnjajući u ovu veliku i neizrecivu istinu; time bi sumnjao u Isusa samoga koji nam je to objavio svojom nepogrešivom riječi, sumnjao bi u Majku Crkvu koja je to proglasila istinom vjere.

Tijekom dana s poletom u srcu često s ljubavlju i zahvaljivanjem uzdigni misao prema svome anđelu čuvaru. Tada ćeš vidjeti kako se naši sveti nebeski prijatelji, a na poseban način tvoj čuvar, raduju zbog tebe i učiniti će sve da Gospodin i Kraljica anđela umnože svoje milosti i blagoslove u tvoj duši.

Svoja viđenja opisao je i ovako:

Anđeli nebeski ne prestaju me posjećivati i činiti da kušam slasti blaženika. Ako je poslanje naših anđela čuvara veliko, ono mog anđela je sigurno još veće jer mi mora biti također i učitelj i objašnjavati mi druge jezike. Noću kad zatvorim oči, vidim kako pada zastor i kako se otvara pred Rajem, i obradovan ovim viđenjem spavam s osmjehom slatkog blaženstva na usnama u savršenom miru na licu, čekajući da me moj anđeo čuvar dođe probuditi i tako sa mnom moli jutarnju molitvu na radost naših srdaca.

Facebook Comments

Loading...
DIJELI