OVAKO IZGLEDA ŽIVOT NAKON SMRTI: ‘Bit ćemo živi kao nikada prije, istinski odgovor na čežnje!’

Foto: Pixabay

Autor portala Simply Catholic pisao je o tome kako izgleda vječni život uz Boga u koji vjeruju vjernici katolici. Mnogi znaju da ih nakon smrti čeka nešto drugo, a najčešća želja je da se ponovno ujedine sa svojim najmilijima kojih više u fizičkom životu nema.

Za autora, život vječni ne znači samo duljinu već i puninu života. Tamo nas prema svemu sudeći čeka odmor od muka ovog svijeta. Držat ćemo se za slavnu Božju ljubav i zajednicu svetih, piše Simply Catholic. Uvijek ćemo se radovati, doživljavajući ljubav, slavu, mudrost i ljepotu Boga. Naše sjedinjenje s Bogom i međusobno bit će usavršeno i produbljeno na način koji sada ne možemo ni zamisliti. Srce neba je biti s Bogom koji je istinski odgovor na sve naše čežnje. Bit ćemo kompletni i neće nam nedostajati ništa.

Iako ćemo “mirovati”, na ovo ne bismo trebali gledati kao na nedostatak aktivnosti, već kao na odmor od muka ovog svijeta. Jer doista, unutar Svetog Trojstva postoji veliki pokret ljubavi, svojevrsna povorka ili ples ljubavi između osoba Trojstva. Grčki su oci taj pokret ljubavi nazvali perihoreza. Razumno je pretpostaviti da ćemo mi koji dostignemo nebo biti uhvaćeni u ovo veliko iskustvo i radost koje se opisuje kao pokret ili ples.


Što se tiče riječi “vječnost” i fraze “vječni život”, ne bismo je trebali shvatiti samo kao duljinu života, već i kao puninu života. Imati vječni život znači da ćemo u potpunosti biti živi s Bogom. Za sada naš život ponekad može izgledati dosadno. Tako nije na nebu, gdje ćemo biti u potpunosti živi s Bogom kao nikada prije. Bit će neizrecive radosti, neizrecive slave i života koji je pun na nezamislive načine.

Facebook CommentsLoading...
DIJELI