OVU PORUKU UPLAKANE MARIJE U JAPANU MORATE ČUTI: Mjesto gdje nebo plače ljudsku krv zbog boli ljudi

foto: wikimedia/Zeray

Nije loša ideja za nas ovaj dan, ovaj tjedan, ovaj mjesec, da svaki dan ponovimo riječi anđela

Dok prelazimo s Marijinog mjeseca na Mjesec Presvetog Srca Isusova, potrebno je navesti poruku anđela tada gluhoj redovnici sestri Agnes Sasagawi u Akiti u Japanu.

“Današnji svijet ranjava Presveto Srce Našega Gospodina svojim nezahvalnostima i grijesima”, piše (5. srpnja 1973., oko tri sata ujutro). „Marijine rane su mnogo dublje i žalosnije od tvojih. Hajdemo se zajedno pomoliti u kapelicu,”.

Idemo i mi, zajedno.

I na oltaru, s desne strane, Marijin kip također progovara redovnici, koja je tada trpjela prodornu stigmatsku bol u jednoj od svojih ruku.Marija joj je u ovoj prvoj poruci rekla: „Molite se za naknadu za grijehe ljudi. Izgovaraš li dobro molitvu Sluškinja Euharistije? Onda, izmolimo to zajedno.”

Kad je sestra Sasagawa došla do riječi: “Isus prisutan u euharistiji”, anđeo, koji se pridružio redovnici i Blaženoj Majci u molitvi, prekinuo ju je i rekao: “Istinski prisutan. Od sada ćete dodavati istinski.”

Tri su glasa tada zajedno molila:

Presveto Srce Isusovo, istinski prisutno u Svetoj Euharistiji, posvećujem svoje tijelo i dušu da budu potpuno jedno s Tvojim Srcem, svaki čas žrtvovan na svim oltarima svijeta i dajući hvalu Ocu moleći za dolazak Njegova Kraljevstvo.”

Nije loša ideja za nas ovaj dan, ovaj tjedan, ovaj mjesec, da svaki dan: molimo ovu molitvu.

“Ne molite se samo zbog svojih grijeha, već kao nadoknadu za grijehe svih ljudi”, da ponovimo, citirajući anđela, primjenjujući to na naše vlastito vrijeme.

Naime, mjesto Akita na sjeveru Japana postalo je poznato u svijetu sredinom sedamdesetih godina prošloga stoljeća i to po kipu Majke Božje koji plače ljudskim suzama i lije ljudsku krv. U razdoblju od 28. lipnja do 29. srpnja 1973. godine kipu Gospe krvario je desni dlan, a u razdoblju od 4. siječnja 1975. do 15. rujna 1981. godine kip Gospe je u Akiti lio je suze 101 put.

Facebook Comments

Loading...
DIJELI