RECEPT ZA SVETOST OVE REDOVNICE JE JEDNOSTAVAN: Ljubav prema Bogu i ljudima

Foto: Screenshot

Sveta Mala Terezija bila je najmlađa rimokatolička naučiteljica i redovnica te zaštitnica misionara i književnika, a njezini autobiografski zapisi objavljeni nakon njene smrti govore o njezinom duhovnom radu i nauku.

“Povijesti jedne duše” Male Terezije od Djeteta Isusa, a poznate još kao i “Isusov cvjetić” svjedoči o njezinom životu i duhovnosti.

Djetinjeg srca ova je svetica izgarala u ljubavi upravo prema Djetetu Isusu jer kako je sama napisala, Božićna milost, tj. spoznaja Djeteta Isusa dovela ju je do potpunog obraćenja, a to je trenutak kada je, kaže, potpuno ozdravila od svoje djetinje preosjetljivosti i započela “divovsku trku”.


Ove riječi koje je zapisala u autobiografiji jako su snažne, a otkrivaju kako se predati Malom Djetešcu Isusu u ruke – djetinje onako kako je to Isus od nas zatražio.

“Predala sam se Djetetu Isusu kako bih bila Njegova igračka te sam mu rekla, neka se mnome ne služi kao nekom od onih vrijednih igračaka što ih djeca samo promatraju, već kao malom bezvrijednom lopticom, koju može baciti na zemlju, udariti nogom, ostaviti u kutu, ili pak stisnuti k srcu, kako god mu se svidi. Riječju, željela sam razveseliti Malog Isusa i prepustiti se Njegovim djetinjim hirovima. Tvoje ruke, moj Isuse, dizalo su koje će me dignuti u Nebo. Ne trebam odrasti; naprotiv, moram ostati mala i biti to sve više i više.”Sve što je činila i sve što je proživljavala sveta Mala Terezija od Djeteta Isusa svjedoči o posebnoj vezi siromašnih duhom s njihovim najvećim prijateljem Isusom. Uvijek je naglašavala važnost “obične vjere”, one koja se neće oslanjati na emocije, nego će svoju snagu crpiti iz čiste ljubavi prema Kristu i ljudima. One koja ne stremi za senzacionalnošću, objavama i čudesima, nego naprotiv počiva u dubokoj zahvalnosti u najobičnijim stvarima.

Ona je sama rekla: “Sve što sam činila, mora biti dohvatno malim dušama.” Doživjela je samo jedan mistični doživljaj. Ali baš taj obični mali molitveni život koji je nju doveo do velike svetosti čini se tako bliskim i lakim za nasljedovanje. Njen recept za svetost je jednostavan – ljubav prema Bogu i ljudima koja izvire iz zahvalnosti, iste one koju zahvalnosti koju posjeduju djeca u ljubavi prema svojim roditeljima.

Pročitajte još neke ohrabrujuće misli ove svetice: “Moram podnositi samu sebe, kakva jesam, sa svim svojim bezbrojnim nesavršenostima. Ali tražit ću način kako da dođem u Nebo malim, posve ravnim, vrlo kratkim i sasvim novim putom. Htjela bih naći dizalo, koje bi me dignulo do Isusa, jer sam premalena da se penjem po mučnim stepenicama savršenstva.”

Facebook Comments

Loading...
DIJELI