SVE JE ZADIVIO SVOJIM ČUDIMA: 10 tisuća čuda brata Andrea, no jedno je zadivilo i sveca!

Svetog Andrea Bessetta, francusko-kanadskog čudotvorca, svakodnevno je opsjedalo mnogo ljudi koji su molili za njegove molitve. No, iako je Bessetta dočekala velika gomila ljudi, malo tko mu je dao iskru radosti kao ovaj slučaj. Sluga Božji koji je dao svoj život služenju bolesnima i nevoljnicima u samostanu Svetog Križa u Quebecu često je bio frustriran ljudima koji su ga preklinjali za čudo, iako nisu imali osnovno povjerenje u Boga. Međutim, bilo je preko 10 000 medicinski potvrđenih čuda koja se pripisuju  bratu Andreu tijekom njegova života. Bio je, međutim, jedan seljak čija je vjera omogućila da se dogodi, po njemu,  najljepše čudo.

Ovaj čovjek je bio suprug i otac, a noga mu je bila užasno ozlijeđena dok je radio s poljoprivrednim uređajima. Bio je jednostavna duša od povjerenja koja je na štakama otišla posjetiti brata Andrea u školi u kojoj je Andre svaki tjedan susretao tisuće bolesnih ljudi, i zamolio je Andrea da se pomoli za njega.
Seljak je krotko pitao i nije zahtijevao čudo, a što je najvažnije imao je takvu vjeru da Božja sila može djelovati da je bio spreman učiniti baš sve. Brat Andre je zurio u čovjeka i nakon što je oštro procijenio njegov slučaj samo mu je rekao: ” Idi, odnesi svoje štake u crkvu i ostavi ih tamo. Sutra ćeš opet raditi, a dan iza ozdraviti.”

Čovjek je učinio točno kako mu je rečeno i ostavio je svoje štake u crkvi kao simbol čudesa, ali je napustio samostan Svetoga Križa istom patnjom kojom je i došao: kao čovjek koji je teško šepao koji je bio u agoniji boli.

Sljedećeg je dana izvukao pred plug i smjestio se iza konja i krenuo na posao iako mu nije bilo ništa bolje nego kad se vukao na štakama koje je ostavio u crkvi. Oni koji su ga vidjeli, uključujući njegovu ženu i djecu, i čovjeka koji mu je došao pomoći u obavljanju poljoprivrednih poslova, rugali su mu se neprestanim smijehom pri pogledu na njega kako pokušava saditi usjeve dok su mu noge bile toliko upaljene i bolno napuhane da je jedva stajao. Buka njihova smijanja nije ga zaustavila, nastavio je gurati plug iako je neprestano teturao. Znao je obećanje brata Andrea da će biti potpuno izliječen, i vjerovao je da to neće biti trenutačno, ali vjerovao je da će se dogoditi u vrijeme koje je Andrea obećao i tako je u slijepoj i bolnoj vjeri učinio kako mu je rečeno.

Sljedećeg jutra ovaj gospodin farmer zadivio je sve oko sebe. Probudio se i noge su mu bile potpuno izliječene. Šepanje je nestalo kao i upala i užasna bol. Počeo je plesati pred svojom obitelji i radnicima. Kad je bratu Andreu stigla vijest da je farmer čudesno ozdravio prema rasporedu koji mu je dao, Andrea se nasmijao i rekao: “Vidiš, to je vjera.” Zbog nijednog drugog čuda brat Andrea nije bio toliko radostan, jer je farmer djelovao kroz čistu i iskrenu vjeru.Sveti Andrea Bassett uvijek je napominjao da Bog svima želi dati ozdravljenje ali da mnogo ljudi to čudo ne može primiti samo zbog slabe ili nikakve vjere.

 

 

Facebook Comments

Loading...
DIJELI