Molitva koju je Bog predao Mojsiju za blagoslov djece

" Ovako blagoslivljajte Izraelce. Tako neka stavljaju moje ime nad sinove Izraelove, i ja ću ih blagoslivljati! "

Mnogi roditelji danas proklinju svoju djecu, a samo mali broj je onih koji svoju djecu predaju Bogu i blagoslivljaju ih. Mnogi roditelji nisu svjesni važnosti blagoslova niti snažnog duhovnog autoriteta kojeg kao roditelji imaju nad svojom djecom. Nisu svjesni da svojim blagoslovom mogu zaštiti dijete od svakog zla, a pak prokletstvom, kojeg mnogi nenamjerno izriču mogu na svoje potomstvo navući zlo. Roditelj je taj koji izručuje svoje dijete ili Bogu ili zlu i to svakoga dana.

U nastavku je molitva iz knjige Brojeva, koju je Jahve izrekao Mojsiju riječima: Ovako blagoslivljajte Izraelce. Tako neka stavljaju moje ime nad sinove Izraelove, i ja ću ih blagoslivljati! To je molitva koja je dobro poznata i ponekad se koristi i danas za vrijeme liturgije. Kao roditelj, vi imate autoritet blagosloviti svoju djecu istim riječima kojima je Otac blagoslivljao svoju djecu – Izrael, a vaš blagoslov može imati dubok utjecaj na njih jer je Gospodin obećao blagosloviti one nad kojima se izriče taj blagoslov. Ne bojte se koristiti ovaj moćni blagoslov svaki dan:

Neka te blagoslovi Jahve i neka te čuva!
Neka te Jahve licem svojim obasja, milostiv ti bude!
Neka pogled svoj Jahve svrati na te i mir ti donese!’

Tako neka stavljaju moje ime nad sinove Izraelove, i ja ću ih blagoslivljati.« (Knjiga Brojeva 6, 23 – 26)

Blagoslov uvijek možete završiti znakom križa na čelu i riječima: Blagoslovio te Bog otac, Sin i Duh Sveti!

Facebook Commentsloading...
Loading...
DIJELI