ZAŠTO DOLAZI ‘PLAMEN’ IZ ISUSOVA SRCA? Kako bi ljude obogatio dragocjenim milostima posvećenja i spasenja

Pixabay

Mnogi prikazi Presvetog Srca pokazuju plamen koji dolazi iz vrha Isusova srca. Ova vrsta simbolike nije korištena u Crkvi sve do 17. stoljeća, kada je sveta Margareta Marija Alacoque imala privatnu objavu Isusa, piše portal Dnevno.

Zapisala je riječi koje joj je Isus rekao, a on posebno spominje “plamen” koji dolazi iz njegova srca.

“Moje božansko Srce tako je raspaljeno ljubavlju prema ljudima da više ne može u sebi zadržavati plamenove svoje žarke ljubavi, već ih mora razasuti i očitovati im se (čovječanstvu) kako bi ih obogatilo dragocjenim milostima posvećenja i spasenja potrebnim da ih povuče iz ponora propasti”.

Biblijske veze

Ideja da je Bog povezan s “vatrom” također je vrlo biblijska. Sam Bog je otkrio svoje “ime” Mojsiju usred “gorućeg grma”.Ondje mu se ukaza anđeo Gospodnji kao vatra što je plamtjela iz grma. Kad je pogledao, iako je grm bio u plamenu, nije gorio. (Izlazak 3:2)

Bog im je također “prethodio, danju pomoću stupa oblaka da im pokaže put, a noću pomoću stupa ognja da im da svjetlost”. (Izlazak 13:21)

Isus je koristio vatru kako bi prenio svoju želju da širi svoju ljubav na cijelo čovječanstvo.

Oganj dođoh baciti na zemlju pa što hoću ako je već planuo! Luka 12:49

Čak se i Duh Sveti pojavio na Pedesetnicu kao “ognjeni jezici” (Djela 2,3).

Iako se može činiti čudnim vidjeti Presveto Srce Isusovo u plamenu, to je simbol koji ima biblijske veze uz svoje podrijetlo iz privatnih otkrivenja svete Margarete Marije Alacoque.

Facebook Comments

Loading...
DIJELI