Ako se prepozna na vrijeme, ovaj rak je izlječiv! Lako se zaraziti, ali postoji efikasno rješenje da se zaraza izbjegne!

Siječanj je mjesec posvećen zdravlju žena. Poseban naglasak ovih dana je na edukaciji oko prevencije raka vrata maternice, zloćudne bolesti koja se razvija u dijelu maternice koji se otvara u rodnicu. Nastaje kada se pojave nepopravljive promjene na stanicama koje oblažu vrat maternice te one počnu nekontrolirano rasti. U velikoj većini slučajeva glavni uzročnik je dugotrajna neliječena infekcija visokorizičnim tipovima humanog papiloma virusa (HPV). Dodatni rizični čimbenici koji doprinose nastanku zloćudne bolesti su uzimanje oralne hormonalne kontracepcije, druge spolno prenosive infekcije, genetski čimbenici i sklonost (rak vrata maternice u obitelji), nezdrav stil života, kao što je pušenje.

„Infekcija HPV-om je glavni rizični čimbenik i nužan preduvjet za razvoj predstadija raka i raka vrata maternice – u čak 99,7 % svih slučajeva rak vrata maternice uzrokovan je dugotrajnom infekcijom HPV-om. Dugotrajna, neliječena infekcija visokorizičnim tipovima HPV-a, uz utjecaj i nekih drugih čimbenika rizika (drugih uzročnika spolno prenosivih infekcija, kemijskih i ostalih kancerogenih tvari, imunološka otpornost zaražene osobe…) ukoliko traje dulje vremensko razdoblju (10-15 godina), može izazvati promjene na stanicama sluznice vrata maternice i dovesti do stanja premalignih promjena ili raka vrata maternice“, upozorava Tatjana Nemeth Blažić, dr. med. specijalist epidemiologije iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Rak vrata maternice jedan je od najpreventabilnijih vrsta raka. Gotovo svaki slučaj raka vrata maternice može se spriječiti. To postižemo kombinacijom odgovornog spolnog ponašanja, cijepljenjem protiv HPV infekcije i redovitim preventivnim pregledima kod izabranog ginekologa (redoviti preventivni pregledi i organizirani probir).

„Protiv kronične infekcije uzrokovane HPV-om, nužnim preduvjetom za razvoj raka vrata maternice, postoji učinkovito cjepivo, a cijepljenje se u Hrvatskoj provodi posljednjih 11 godina. No, ako se infekcija HPV tipom koji nije obuhvaćen cjepivom ipak dogodi, još uvijek imamo vremena učiniti preventivni ginekološki pregled i jednostavan i bezbolan probirni test (Papa test i/ili HPV test) te otkriti bolest u fazi dok se još nisu razvile zloćudne promjene ili dok su u svojoj ranoj fazi, kada postoje metode uspješnog, stopostotnog izliječenja“, objašnjava dr. Nemeth Blažić.

Važno je cijepiti djecuCjepivo protiv HPV-a sprječava dugotrajnu infekciju HPV-om, premaligne i maligne promjene kože i sluznica uzrokovane genotipovima virusa sadržanim u cjepivu. Rak vrata maternice je najčešći karcinom kojega uzrokuje HPV i glavni je razlog pokretanja razvoja cjepiva protiv HPV-a. Bitna je činjenica da se najveća učinkovitost cijepljenja postiže kada se djevojke cijepe prije početka spolne aktivnosti, odnosno prije trenutka kada je moguće da već budu zaražene pojedinim tipovima HPV-a. Teoretski, kada bi se sve djevojke cijepile protiv HPV-a s trenutno u upotrebi devetvalentnim cjepivom, incidencija (pojavnost novih slučajeva oboljenja) raka vrata maternice mogla bi se smanjiti i za 80-90 posto. No, za puni učinak cjepiva, u smislu smanjenja incidencije raka vrata maternice na razini populacije trebalo bi sustavno i uz visoke cjepne obuhvate (od oko 70 %) cijepiti djevojke nekoliko desetljeća. Učinak cijepljenja na razvoj predstadija raka uočava se i znatno ranije, obzirom da nastaju ranije nego rak vrata maternice odnosno najviša incidencija im je u ranijoj dobi nego raka vrata maternice. Međutim, iako utjecaj cijepljenja na razini cijele populacije ovisi o udjelu cijepljenih osoba u toj populaciji, individualna zaštita od posljedica infekcije HPV-om osobe koja se cijepila se postiže uvijek, odnosno bez obzira na procijepljenost u populaciji.

U procijepljenosti ima prostora za poboljšanja

„Postotak procijepljenosti protiv HPV-a u Hrvatskoj i dalje nije zadovoljavajući i u velikoj mjeri zaostaje za drugim europskim zemljama. Dodatna edukativna predavanja učenicima i mladima i edukativno-informativne kampanje te dodatne mogućnosti besplatog cijepljenja svih srednjoškolaca i mladih do 25 godina koji su zainteresirani, a propustili su se cijepiti povećali su obuhvat i odaziv na cijepljenje, posebice u Zagrebu i drugim većim gradovima. Prema procjenama o procijepljenosti učenika u 8. razredu osnovne škole odaziv na cijepljenje protiv HPV-a je oko 30 % učenika te dobi, što je značajno više nego je bio prije nekoliko godina. U školskoj godini 2019/2020. s dvije doze cjepiva protiv HPV-a cijepljeno je 38 % djevojčica i 24 % dječaka, dok je s jednom dozom cijepljeno 39 % djevojčica i 27 % dječaka. Međutim, u procijepljenoti i dalje ima prostora za poboljšanja“, kaže naša sugovornica.

Roditelji su često neinformirani

Nedovoljna informiranost o sigurnosti cjepiva i zaštiti koju ono donosi te brojne zablude i predrasude o HPV infekciji su glavni razlozi suzdržanosti kod donošenja odluke o cijepljenju, što pokazuju i istraživanja provedena na tu temu. Istraživanje o stavovima i informiranosti roditelja o spolnom zdravlju i rizicima za infekciju HPV-om, koje je 2018. godine proveo Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo, Povjerenstvo za prevenciju infekcija HPV-om i drugih spolno prenosivih bolesti i Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ pokazalo je da je svaki drugi roditelj nedovoljno informiran o HPV infekciji i ne zna da HPV može uzrokovati čak šest vrsta raka kod muškaraca i žena. Također, trećina roditelja je izjavila da nikad nije čula da je u Hrvatskoj dostupno besplatno cijepljenje protiv HPV-a za učenike i učenice osmih razreda osnovne škole. Rezultati istraživanja koje je prošle godine proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo u okviru edukativnih radionica i mRAK kampanje o zaštiti od HPV-a koje po hrvatskim srednjim školama provode studenti medicine Udruge CroMSIC pokazalo je da oko polovine srednjoškolaca ne zna bi li se cijepili protiv HPV-a, a skoro 50 posto ispitanika je izjavilo da se neće cijepiti. Zato je važno nastaviti s informiranjem i edukacijom roditelja i mladih o HPV-u i mogućnostima njegove prevencije cijepljenjem i preventivnim pregledima kako bi mogli donijeti informiranu odluku o zdravlju svoje djece.

Besplatno cijepljenje protiv HPV-a za učenike

U Hrvatskoj je već desetak godina dostupno cijepljenje protiv HPV-a u pojedinim gradovima i općinama, a posljednje četiri godine omogućeno je besplatno i dobrovoljno cijepljenje protiv HPV-a za sve učenice i učenike određene dobi kroz Program cijepljenja. Od školske godine 2015/2016 dostupo je besplatno i dobrovoljno cijepljenje protiv HPV-a u cijeloj zemlji. Do tada besplatno su cijepljenje organizirale pojedine jedinice lokalne ili regionalne samouprave.

„Sukladno Provedbenom programu imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse za posebne skupine stanovništva i pojedince pod povećanim rizikom za pojedine infekcije, uključujući infekciju HPV-om, cijepljenje protiv HPV-a provodi se tijekom cijele školske godine za učenice i učenike 8. razreda osnovne škole. Cijepljenje protiv HPV infekcije djevojčica i djevojaka, dječaka i mladića preporučljivo je radi smanjenja rizika od HPV infekcija i štetnih posljedica HPV infekcije, prvenstveno određenih karcinoma. U 2019. i 2020. godini cijepljenje protiv HPV-a je, osim za učenike i učenice osmog razreda osnovne škole bilo besplatno i za djevojke i mladiće nakon osmog razreda osnovne škole do 25. godine starosti, ovisno o raspoloživosti cjepiva“, pojašnjava dr. Nemeth Blažić.

Liječnici školske medicine na početku školske godine održavaju edukativni sastanak za roditelje djece osmog razreda osnovne škole i uručuju im pozive na cijepljenje protiv HPV-a. Roditeljima koji se ne odazovu na sastanak, putem škole/djece upućuju poziv i informativan letak za cijepljenje djece protiv HPV-a. Učenice i učenike te redovite studentice i studente cijepi nadležni liječnik školske i adolescentne medicine, a osobe odgovarajuće dobi koje nisu u školskom sustavu mogu se cijepiti u epidemiološkim ambulantama zavoda za javno zdravstvo, gdje se mogu dobiti i sve informacije o dobrovoljnom i besplatnom cijepljenju.

Postoji i mogućnost cijepljenja osoba iznad dobi kada je cijepljenje prema Programu cijepljenja besplatno ako to žele (starijih od 25. godina), uz plaćanje. Djelotvornost cjepiva može biti nešto manja u osoba odrasle dobi koje su spolno aktivne, ako su već bile u kontaktu s nekim od tipova HPV-a sadržanim u cjepivu, no s obzirom da je mala vjerojatnost da su inficirani sa svim tipovima koje sadrži cjepivo, smatra se da cijepljenje i u toj dobi ipak može pružiti određenu zaštitu.

Lako se zaraziti

Infekcija HPV-om se prenosi spolnim kontaktom sa zaraženom osobom intimnim dodirom kože o kožu ili sluznicu. Do zaraze dolazi vaginalnim, analnim ili oralnim spolnim odnosom, ali bitno je napomenuti da do zaraze može doći i kod samog dodira zaražene kože s kožom ili sluznicom i bez spolnog odnosa, dakle predigrom ili maženjem. Zaražena osoba može prenijeti infekciju na drugu osobu i kada nema nikakvih znakova bolesti. Prosječno vrijeme od izloženosti virusu do nastanka promjena iznosi 3 mjeseca, no vrlo je promjenjivo i može trajati od nekoliko tjedana do nekoliko godina. Često je vrlo teško utvrditi vrijeme nastupanja zaraze. Vrijeme trajanja do ispoljavanja prvih simptoma i/ili promjena najviše ovise o imunološkom stanju zaražene osobe.

Ako se prepozna na vrijeme, ovaj rak je izlječiv

Ukoliko se ne prevenira, ne prepozna ili ne liječi na vrijeme smrtnost raka vrata maternice doseže do 38 % slučajeva ukupno oboljelih žena (u petogodišnjem razdoblju počevši od trenutka postavljanja dijagnoze).

„U slučaju da se prepoznaju predstadiji raka ili bolest u prvom stadiju raka, izlječenje iznosi od 99 % do sto postotnog izliječenja, dok se tako povoljne prognoze značajno pogoršavaju u uznapredovalim stadijima bolesti (u slučaju širenja bolesti na susjedne organe i limfne čvorove postotak iznosi 56 % u petogodišnjem razdoblju ili pada na 17 % ukoliko se bolest proširila na udaljene organe). Rezultati međunarodnog istraživanja CONCORD-3 pokazuju da je petogodišnje preživljenje od raka vrata maternice ukupno, za sve stadije invazivne bolesti, za žene dijagnosticirane u razdoblju 2010.-2014. 63 %, što Hrvatsku svrstava u donju trećinu zemalja Europske unije uključenih u navedeno istraživanje“, kaže nam de. Nemeth Blažić.

Od raka vrata maternice u Hrvatskoj, na godišnjoj razini, oboli više od 300 žena, a oko 100 žena umire od ove bolesti. Prema posljednjim podacima Registra za rak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) od invazivnog raka vrata maternice u Hrvatskoj je u 2018. godini oboljelo 274 žena (stopa od 13,0 na 100.000 stanovnika), a prema Izvješću o umrlim osobama u 2018. godini je umrlo 125 žena od posljedica te bolesti (stopa od 5,9 na 100.000 stanovnika). Prema podacima registra za rak HZJZ-a godišnje se u oko 700 žena (2018. 689) dijagnosticira premaligna promjena visokog stupnja (karcinoma in situ, uključujući HSIL- visokorizična intraepitelna lezija).

Mnogim akcijama se podiže svijest građana

Povodom „Europskog tjedna prevencije raka vrata maternice“, svake godine, treću subotu u siječnju zajedno s drugim partnerima kao što su Hrvatska liga protiv raka, udruge Sve za nju i drugih, obilježavamo, sad već i tradicionalan „Hrvatski dan mimoza – nacionalni dan prevencije raka vrata maternice“. Glavni cilj ove aktivnosti je podizanje svijesti javnosti, a posebice žena i njihovih partnera, o važnosti redovitih ginekoloških pregleda, cijepljenja protiv Humanog papiloma virusa (HPV-a) i brige za vlastito zdravlje. U to vrijeme, u trećem tjednu siječnja obilježava se i Europski tjedan prevencije raka vrata maternice, kada također različitim preventivnim aktivnotima, edukacjiama i dijeljenjem edukativno informativnih materijala želimo podsjetiti žene o važnosti prevencije i ranog otkrivanja raka vrata maternice redovitim ginekooškim pregledima.

„S obzirom na situaciju s pandemijom COVID-19, ove godine smo sve aktivnosti informiranja i promocije prevencije raka vrata maternice i infekcije HPV-a planirali provoditi uglavnom putem digitalne kampanje i online edukacije, čiji slogan i glavna poruka je Neću rak! i Reci raku PA-PA. Ove godine izradili smo novu internetsku stranicu posvećenu temama iz područja prevencje raka vrata maternice i važnosti redovitih preventivnih ginekoloških pregleda, koja će biti objavljena u siječnju 2021. Internetska stranica će sadržavati brojne informacije iz područja prevencije raka vrata maternice, uključujući i kartu ginekoloških ordinacija po županijama i tematske edukativne e-tečajeve koji će biti objavljeni na novoj internetskoj platformi za edukaciju o zdravstvenim temama Volim zdravlje. Nadamo se da će ženama i svim drugima zainteresiranim za ovu temu, te stručnjacima koji se bave prevencijom, dijagnostukom i liječenjem raka vrata maternice te unaprjeđenjem ginekološkog i spolnog zdravlja općenito, ovi portali biti koristan izvor informacija.

Također, nastavit će se provoditi aktivnosti kampanje „Druga prilika“, koju provode u suradnii udruga Sve za NJU i Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Potaknuta odlukom o proširenju cijepne populacije na mlade do 25 godina, udruga SVE za NJU je uz podršku Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokrenula javnozdravstvenu kampanju pod nazivom „Druga prilika“ o informiranju o cjepivo protiv raka koje pruža mogućnost prevencije opasnih bolesti uzrokovanih HPV-om od kojih obolijevaju žene i muškarci. Cilj kampanje je potaknuti adolescentice i adolescente na informiranje i razgovor s roditeljima i liječnicima školske medicine o mogućnosti cijepljenja protiv HPV-a, kako bi mogli donijeti informiranu oduku o cijepljenju ako su se propustili ili se nisu mogli cijepiti u sklopu cijepljenja kroz redovni Program cijepljenja“, zaključuje naša sugovornica.

U sklopu javnozdravstvene kampanje „Druga prilika“ protekle godine su se organizirale javne tribine na temu cijepljenja protiv HPV-a i zaštite koju cjepivo pruža protiv nekoliko vrsta raka. Uz pomoć lokalnih zajednica do sada su tribine organizirane u niz gradova u Hrvatsjkoj. Ciljana publika su svi prosvjetni radnici, roditelji djece u osnovnim i srednjim školama, srednjoškolci, liječnici i drugi stručnjaci te mediji. Od posebne je važnosti komunikacija s ravnateljima škola kako bi se odazvali nastavnici. Također, ravnatelji i razrednici su važni u pomoći u proslijeđivanju poziva roditeljima. Važan je svaki doprinos informiranju i educiranje o HPV infekciji na temelju stručnih i znanstveno utemeljenih informacija te svatko od nas može doprinijeti informiranjem mladih i starijih u svojoj okolini, kao i dijeljenjem svog iskustva cijepljenja. Kampanja „Druga prilika“ je primjer dobre prakse te se planira i tijekom siječnja održati online predavanja na temu prevencije raka vrata maternice i važnosti cijepljenja protiv HPV infekcije.

Facebook Comments

loading...
Loading...
DIJELI