Impressum

Glavni urednik:
Mark Cigoj

Novinari:
Sanja Plješa
Nino Matić

Kontakt:
[email protected]
Pretplata na tjednik 7DNEVNO: 099 4379 116

Nakladnik:
Singar d.o.o.
Trg žrtava fašizma 6
10000 Zagreb, Hrvatska